Formularz kursu on-line

Pierwszym krokiem zapisu się on line na kurs prawa jazdy w naszej szkole jest wypełnienie formularza. Dane podane są niezbędne do porządzenia umowy kursu, która jest gwarancją rzetelnego szkolenia oraz prawidłowego  przebiegu kursu.

Należy pamiętać o prawidłowości podanych danych w formularzu i przed wysłaniem należ upewnić się ,iż są one poprawnie wprowadzone.

Zapisy on line 2 - podpisanie umowy