pkk -PROFIL KANDYDATA NA KIEROWCĘ

Wyjaśniamy co to jest  PKK ?
Doradzimy jak wyrobić taki numer,do czego ten dokument jest potrzebny. Gdzie należy się udać aby go uzyskać. Jakie dokumenty są potrzebne do wyrobienia PKK.

PKK (Profil Kandydata na Kierowce) to nic innego jak elektroniczny dokument składany w  Starostwie Powiatowym, który  zawiera podstawowe informacje o kandydacie na kierowcę takie jak: imię, nazwisko, PESEL, adres zameldowania, data urodzenia. Dzięki niemu szkoła jazdy i ośrodek ruchu drogowego będą mogły Cię wyszukać w systemie i zidentyfikować.

Gdzie  uzyskam  PKK ?  PKK uzyskamy w Starostwie Powiatowym na podstawie składanego wniosku wraz z załącznikami. Sam wniosek będziemy wypełniać w Urzędzie . Wcześniej należy skompletować załączniki

Orzeczenie lekarskie ( załącznik nr 1 ) - Aby uzyskać takie zaświadczenie należy skontaktować się z lekarzem mającym uprawnienia do badania kandydatów na kierowców - koszt takiego orzeczenia jest ustalona ustawowo i  wynosi 200 zł. Nasz OSK współpracuje z lekarzem ( kontakt jest zawarty w umowie kursu ) lub można takie badanie zrobić we własnym zakresie.

Zdjęcie  ( załącznik nr 2 ) - Należy wykonać zdjęcie o określonych parametrach  - a) kolorowe, b) wykonane nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku
c) ostre i z naturalnym kontrastem d) wykonane na jednolitym, jasnym tle
f) mieć wymiary 35x45 mm
oraz powinno przedstawiać : -całą głowę - wizerunek nie dalej, niż do górnej części barków - naturalny kolor skóry - wyraźne oczy, zwłaszcza źrenice;

Pozostałe załączniki :

  • Prawo jazdy z kserokopią (w przypadku gdy masz prawko)
  • Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)*Nie ukończyłeś 18 lat? Wystarczy ci legitymacja szkolna i pisemna zgoda rodzica.
  • Karta pobytu, wiza lub inny dokument potwierdzający pobyt w Polsce powyżej 185 dni (dotyczy cudzoziemców)

Mając wszystkie załączniki wypełniamy wniosek w Urzędzie lub w domu ściągając wzór . Pamiętać trzeba by wydrukować na jednej kartce dwustronnie w orientacji poziomej,

NR PKK BĘDZIE POTRZEBNY W SZKOLE JAZDY PRZED SZKOLENIEM PRAKTYCZNYM I OŚRODKU EGZAMINOWANIA PRZEZ EGZAMINEM TEORETYCZNYM I PRAKTYCZNYM.

ELCAR Gdyńska Szkoła Jazdy
ul.10 lutego 25/7
81-364 Gdynia
tel. +48 (58) 713 40 40
tel. kom. 508 30 43 42
e-mail: biuro@elcargdynia.pl
Nr konta bankowego :
mBank
07 1140 2004 0000 3102 7405 0020