Co trzeba wiedzieć o kursie 
prawa jazdy  kat. B !


ILE TRZEBA MIEĆ LAT BY ZAPISAĆ SIĘ KURS KAT, B ?

Na kurs prawa jazdy można się zapisać 3 miesiące przed 18 urodzinami-WYMAGANY WIEK 18 LAT.
PKK CO TO JEST ?
Elektroniczna baza danych kierowców - każda osoba chcąc zapisać się na kurs prawa jazdy musi  uzyskać  profil kandydata na kierowcę (PKK) z Wydziału Komunikacji na podstawie  trzech dokumentów : 
- wniosek o wydanie prawa jazdy 
- orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdu wybranej kategorii,
- zdjęcie,
dodatkowo należy dołączyć następujące dokument :
- pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnych – dodatkowy wymóg dla osób, które rozpoczynają kurs przed ukończeniem 18 roku życia.
JAKIE POJAZDY MOGĘ PROWADZIĆ MAJĄC PRAWKO KAT.B ?
 Prawo jazdy kategorii B uprawnia do kierowania: 
  -pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t., z wyjątkiem autobusu lub motocykla,
  -zespołem pojazdów złożonym z pojazdu samochodowego o dmc do 3,5 t oraz przyczepy lekkiej,
  -zespołem pojazdów złożonym z pojazdu samochodowego o dmc do 3,5 t oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dmc zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,500kg
  -pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM.
ILE GODZIN SZKOLENIA MA KURS NA KAT.B ?
Kurs prawa jazdy na kat.B składa się z minimalnych ilości godzin szkolenia teoretycznego 26h, zajęć z pierwszej pomocy 4h i min.30h szkolenia praktycznego. To jest minimum. Zajęcia teoretyczne trwają 45 min.  a zajęcia praktyczne 60 min.
NA JAKICH POJAZDACH ODBYWA SIĘ KURS KAT.B ?
W naszej szkole jazdy ELCAR wszystkie zajęcia praktyczne odbywają się  na aktualnych modelach Kia Rio, na których obecnie przeprowadzane są egzaminy na prawo jazdy kat.B w ośrodku egzaminowania PORD Gdynia.
ILE KOSZTUJE EGZAMIN PAŃSTWOWY NA KAT.B ?
Koszt egzaminu państwowego łączny za dwie części to 250 zł. Część teoretyczna ( testy ) koszt 50 zł. Część praktyczna ( jazda po placu i na mieście ) to koszt 200 zł.

Cennik kursów prawa jazdy kat.B
obowiązuje  30.11.2023 r.

kurs b podstawowy

Szkolenie teoretyczne 26 h
Szkolenie praktyczne 30 h
szkolenie pierwsza pomoc 4 h
Egzamin wewnętrzny
Pełna baza pytań egzaminacyjnych
Kurs e-learnigowy
Szkolenie na placu PORDu - oferta od 1 stycznia 2021r.

Uwaga: zapłać jednorazowo za kurs przy zapisie a otrzymasz dodatkowo 2 godziny szkolenia przed egzaminem.

Szkolenie praktyczne obejmuje 2 godziny na pojeździe z automatyczną skrzynią biegów - oferta ważna od 14 września 2020

Cena :  2650 zł
przy płatności jednorazowej za kurs 2499 zł

kurs b plus polecamy

Szkolenie teoretyczne 26 h
Szkolenie praktyczne 35 h
szkolenie pierwsza pomoc 4 h
Egzamin wewnętrzny
Pełna baza pytań egzaminacyjnych
Kurs e-learnigowy
Szkolenie na placu PORDu - oferta od 1 stycznia 2021r.

Uwaga: zapłać jednorazowo za kurs przy zapisie a otrzymasz dodatkowo 2 godziny szkolenia przed egzaminem.

Szkolenie praktyczne obejmuje 2 godziny na pojeździe z automatyczną skrzynią biegów - oferta ważna od 14 września 2020

Cena :  2850 zł
przy płatności jednorazowej za kurs 2699 zł

kurs b mega

Szkolenie teoretyczne 26 h
Szkolenie praktyczne 40 h
szkolenie pierwsza pomoc 4 h
Egzamin wewnętrzny
Pełna baza pytań egzaminacyjnych
Kurs e-learnigowy
Szkolenie na placu PORDu - oferta od 1 stycznia 2021r.


Uwaga: zapłać jednorazowo za kurs przy zapisie a otrzymasz dodatkowo 2 godziny szkolenia przed egzaminem.

Szkolenie praktyczne obejmuje 2 godziny na pojeździe z automatyczną skrzynią biegów - oferta ważna od 14 września 2020

Cena :  3400 zł
przy płatności jednorazowej za kurs 3100 zł

kurs b express

Szkolenie teoretyczne 26 h
Szkolenie praktyczne 30 h
szkolenie pierwsza pomoc 4 h
Egzamin wewnętrzny
Pełna baza pytań egzaminacyjnych
Kurs e-learnigowy
Szkolenie na placu PORDu
Wymagana pełna dyspozycyjność *
Czas trwania kursu do 3 tygodni

Uwaga: zapłać jednorazowo za kurs przy zapisie a otrzymasz dodatkowo 2 godziny szkolenia przed egzaminem.

Szkolenie praktyczne obejmuje 2 godziny na pojeździe z automatyczną skrzynią biegów - oferta ważna od 14 września 2020

Cena :  3400 zł
przy płatności jednorazowej za kurs 3200 zł

kurs b max

Szkolenie teoretyczne 26 h
Szkolenie praktyczne 30 h
szkolenie pierwsza pomoc 4 h
Egzamin wewnętrzny
Pełna baza pytań egzaminacyjnych
Kurs e-learnigowy
Szkolenie na placu PORDu - oferta od 1 stycznia 2021r.

Uwaga: zapłać jednorazowo za kurs przy zapisie a otrzymasz dodatkowo 2 godziny szkolenia przed egzaminem.

Kurs prawa jazdy dodatkowo posiada :

- zwiększoną ilość godzin teoretycznych;
zwiększoną ilość godzin praktycznych ( obowiązkowe 30 oraz taką ilość godzin aby kursant opanował jazdę samochodem- decyduje instruktor.)
Po niezdanym egzaminie praktycznym - OSK bezpłatnie szkoli kursanta do następnego egzaminu pakiet 4h.)

Szkolenie praktyczne obejmuje 2 godziny na pojeździe z automatyczną skrzynią biegów - oferta ważna od 14 września 2020

Cena :  3900 zł
przy płatności jednorazowej za kurs 3600 zł

kurs b indywidualny

Szkolenie teoretyczne 26 h
Szkolenie praktyczne 30 h
szkolenie pierwsza pomoc 4 h
Egzamin wewnętrzny
Pełna baza pytań egzaminacyjnych
Kurs e-learnigowy
Szkolenie na placu PORDu - oferta od 1 stycznia 2021r.

Uwaga: zapłać jednorazowo za kurs przy zapisie a otrzymasz dodatkowo 2 godziny szkolenia przed egzaminem.

Kurs prawa jazdy dodatkowo posiada :

- zwiększoną ilość godzin teoretycznych;
zwiększoną ilość godzin praktycznych ( obowiązkowe 30 oraz taką ilość godzin aby kursant opanował jazdę samochodem- decyduje instruktor.)
Po niezdanym egzaminie praktycznym - OSK bezpłatnie szkoli kursanta do następnego egzaminu pakiet 4h.)

- szkolenie na placu manewrowym  ośrodka egzaminowania;

- szkolenie na samochodzie z automatyczną skrzynią biegów;

 - szkolenie ekspresowe;

- możliwość podstawienia pojazdu szkoleniowego na egzamin;

Cena :  4300 zł
przy płatności jednorazowej za kurs 4000 zł

kurs b - automat

  • Szkolenie teoretyczne 26 h
  • Szkolenie praktyczne 30 h
  • szkolenie pierwsza pomoc 4 h
  • Egzamin wewnętrzny
  • Pełna baza pytań egzaminacyjnych
  • Kurs e-learnigowy
  • Szkolenie na placu PORDu

Cena kursu:
2500 zł -płatność jednorazowa.
2700 zł -płatność na raty.
3000 zł -kurs expresowy szkolenie praktyczne do 3 tygodni.Wymagana pełna dyspozycyjność *
3000 zł -kurs expresowy szkolenie praktyczne do 3 tygodni na raty. Wymagana pełna dyspozycyjność *

Szkolenie praktyczne odbywa się na samochodzie marki  Kia Rio model 2021 HYBRYDA

Uwaga: zapłać jednorazowo za kurs przy zapisie a otrzymasz dodatkowo 2 godziny szkolenia przed egzaminem.
Cennik obowiązuje do 30.11.2023 r.

* pełna dyspozycyjność osoby szkolonej dla kursów ekspresowych na kategorię prawa jazdy B, czyli gotowość przez cały dzień w godzinach od 8:00 do 20:00 do szkolenia praktycznego i odbycia zajęć z pierwszej pomocy - warunek konieczny do realizacji szkolenia 3 tygodniowego.

Zastrzegamy prawo do wydłużenia szkolenia ze względu na ograniczoną dyspozycyjność kursanta.

ELCAR Gdyńska Szkoła Jazdy
ul.10 lutego 25/7
81-364 Gdynia
tel. +48 (58) 713 40 40
tel. kom. 508 30 43 42
e-mail: biuro@elcargdynia.pl
Nr konta bankowego :
mBank
07 1140 2004 0000 3102 7405 0020