Co trzeba wiedzieć o kursie 
prawa jazdy  kat. B !


ILE TRZEBA MIEĆ LAT BY ZAPISAĆ SIĘ KURS KAT, B ?

Na kurs prawa jazdy można się zapisać 3 miesiące przed 18 urodzinami-WYMAGANY WIEK 18 LAT.
PKK CO TO JEST ?
Elektroniczna baza danych kierowców - każda osoba chcąc zapisać się na kurs prawa jazdy musi  uzyskać  profil kandydata na kierowcę (PKK) z Wydziału Komunikacji na podstawie  trzech dokumentów : 
- wniosek o wydanie prawa jazdy 
- orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdu wybranej kategorii,
- zdjęcie,
dodatkowo należy dołączyć następujące dokument :
- pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnych – dodatkowy wymóg dla osób, które rozpoczynają kurs przed ukończeniem 18 roku życia.
JAKIE POJAZDY MOGĘ PROWADZIĆ MAJĄC PRAWKO KAT.B ?
 Prawo jazdy kategorii B uprawnia do kierowania: 
  -pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t., z wyjątkiem autobusu lub motocykla,
  -zespołem pojazdów złożonym z pojazdu samochodowego o dmc do 3,5 t oraz przyczepy lekkiej,
  -zespołem pojazdów złożonym z pojazdu samochodowego o dmc do 3,5 t oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dmc zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,500kg
  -pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM.
ILE GODZIN SZKOLENIA MA KURS NA KAT.B ?
Kurs prawa jazdy na kat.B składa się z minimalnych ilości godzin szkolenia teoretycznego 26h, zajęć z pierwszej pomocy 4h i min.30h szkolenia praktycznego. To jest minimum. Zajęcia teoretyczne trwają 45 min.  a zajęcia praktyczne 60 min.
NA JAKICH POJAZDACH ODBYWA SIĘ KURS KAT.B ?
W naszej szkole jazdy ELCAR wszystkie zajęcia praktyczne odbywają się  na aktualnych modelach Kia Rio, na których obecnie przeprowadzane są egzaminy na prawo jazdy kat.B w ośrodku egzaminowania PORD Gdynia.
ILE KOSZTUJE EGZAMIN PAŃSTWOWY NA KAT.B ?
Koszt egzaminu państwowego łączny za dwie części to 170 zł. Część teoretyczna ( testy ) koszt 30 zł. Część praktyczna ( jazda po placu i na mieście ) to koszt 140 zł.

Cennik kursów prawa jazdy kat.B
obowiązuje do 31.12.2021 r.

kurs b podstawowy

Szkolenie teoretyczne 26 h
Szkolenie praktyczne 30 h
szkolenie pierwsza pomoc 4 h
Egzamin wewnętrzny
Pełna baza pytań egzaminacyjnych
Kurs e-learnigowy
Szkolenie na placu PORDu - oferta od 1 stycznia 2021r.

Uwaga: zapłać jednorazowo za kurs przy zapisie a otrzymasz dodatkowo 2 godziny szkolenia przed egzaminem.

Szkolenie praktyczne obejmuje 2 godziny na pojeździe z automatyczną skrzynią biegów - oferta ważna od 14 września 2020

Cena :
całość -2000 zł
na raty -2200 zł

kurs b plus polecamy

Szkolenie teoretyczne 26 h
Szkolenie praktyczne 35 h
szkolenie pierwsza pomoc 4 h
Egzamin wewnętrzny
Pełna baza pytań egzaminacyjnych
Kurs e-learnigowy
Szkolenie na placu PORDu - oferta od 1 stycznia 2021r.

Uwaga: zapłać jednorazowo za kurs przy zapisie a otrzymasz dodatkowo 2 godziny szkolenia przed egzaminem.

Szkolenie praktyczne obejmuje 2 godziny na pojeździe z automatyczną skrzynią biegów - oferta ważna od 14 września 2020

CENA:
całość -2300 zł
na raty -2400 zł

kurs b mega

Szkolenie teoretyczne 26 h
Szkolenie praktyczne 40 h
szkolenie pierwsza pomoc 4 h
Egzamin wewnętrzny
Pełna baza pytań egzaminacyjnych
Kurs e-learnigowy
Szkolenie na placu PORDu - oferta od 1 stycznia 2021r.


Uwaga: zapłać jednorazowo za kurs przy zapisie a otrzymasz dodatkowo 2 godziny szkolenia przed egzaminem.

Szkolenie praktyczne obejmuje 2 godziny na pojeździe z automatyczną skrzynią biegów - oferta ważna od 14 września 2020

CENA:
całość - 2600 zł
na raty - 2700 zł

kurs b express

Szkolenie teoretyczne 26 h
Szkolenie praktyczne 30 h
szkolenie pierwsza pomoc 4 h
Egzamin wewnętrzny
Pełna baza pytań egzaminacyjnych
Kurs e-learnigowy
Czas trwania kursu do 3 tygodni

Uwaga: zapłać jednorazowo za kurs przy zapisie a otrzymasz dodatkowo 2 godziny szkolenia przed egzaminem.

Szkolenie praktyczne obejmuje 2 godziny na pojeździe z automatyczną skrzynią biegów - oferta ważna od 14 września 2020

CENA:
całość - 2500 zł
na raty - 2800 zł

kurs b max

Szkolenie teoretyczne 26 h
Szkolenie praktyczne 30 h
szkolenie pierwsza pomoc 4 h
Egzamin wewnętrzny
Pełna baza pytań egzaminacyjnych
Kurs e-learnigowy

Uwaga: zapłać jednorazowo za kurs przy zapisie a otrzymasz dodatkowo 2 godziny szkolenia przed egzaminem.

Kurs prawa jazdy dodatkowo posiada :

- zwiększoną ilość godzin teoretycznych;
zwiększoną ilość godzin praktycznych ( obowiązkowe 30 oraz taką ilość godzin aby kursant opanował jazdę samochodem- decyduje instruktor.)
Po niezdanym egzaminie praktycznym - OSK bezpłatnie szkoli kursanta do następnego egzaminu pakiet 4h.)

Szkolenie praktyczne obejmuje 2 godziny na pojeździe z automatyczną skrzynią biegów - oferta ważna od 14 września 2020

CENA:
całość - 3300 zł
na raty - 3700 zł

kurs b indywidualny

Szkolenie teoretyczne 26 h
Szkolenie praktyczne 30 h
szkolenie pierwsza pomoc 4 h
Egzamin wewnętrzny
Pełna baza pytań egzaminacyjnych
Kurs e-learnigowy

Uwaga: zapłać jednorazowo za kurs przy zapisie a otrzymasz dodatkowo 2 godziny szkolenia przed egzaminem.

Kurs prawa jazdy dodatkowo posiada :

- zwiększoną ilość godzin teoretycznych;
zwiększoną ilość godzin praktycznych ( obowiązkowe 30 oraz taką ilość godzin aby kursant opanował jazdę samochodem- decyduje instruktor.)
Po niezdanym egzaminie praktycznym - OSK bezpłatnie szkoli kursanta do następnego egzaminu pakiet 4h.)

- szkolenie na placu manewrowym  ośrodka egzaminowania;

- szkolenie na samochodzie z automatyczną skrzynią biegów;

 - szkolenie ekspresowe;

- możliwość podstawienia pojazdu szkoleniowego na egzamin;

CENA:
całość - 3450 zł
na raty - 3700 zł

kurs b - automat

  • Szkolenie teoretyczne 26 h
  • Szkolenie praktyczne 30 h
  • szkolenie pierwsza pomoc 4 h
  • Egzamin wewnętrzny
  • Pełna baza pytań egzaminacyjnych
  • Kurs e-learnigowy

Cena kursu:
2150 zł -płatność jednorazowa.
2300 zł -płatność na raty.
2600 zł -kurs expresowy szkolenie praktyczne do 3 tygodni
2800 zł -kurs expresowy szkolenie praktyczne do 3 tygodni na raty.

Szkolenie praktyczne odbywa się na samochodzie marki  Kia Rio model 2021 HYBRYDA

Uwaga: zapłać jednorazowo za kurs przy zapisie a otrzymasz dodatkowo 2 godziny szkolenia przed egzaminem.
Cennik obowiązuje do 31.12. 2021 r.