+48 (58) 713-40-40 biuro@elcargdynia.pl

PKK profil kandydata na kierowcę ? Co to jest ? Jak uzyskać ?

Profil Kandydata na Kierowcę - co to jest? 

Od 19 stycznia 2013 roku, każdy kandydat na kierowcę, przed przystąpieniem do szkolenia musi mieć utworzony tzw. Profil Kandydata na Kierowcę - PKK Dokument ten, uzyskuje się w Urzędzie Miasta / Dzielnicy, w Wydziale Komunikacji, Referat Prawa Jazdy Uzyskany numer PKK (20 cyfr) udostępniamy Szkole Nauki Jazdy najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia oraz w Orodku Egzaminowania w celu zapisania się na egzamin państwowy w PORD.

Profil kandydata na kierowcę - dlaczego ? 

Nowe przepisy dotyczące szkolenia, egzaminowania oraz sposób zapisu na kursy prawa jazdy są wynikiem Dyrektywy Europejskiej Nr 126/WE/2006. Najważniejszym jednak powodem tej procedury jest wprowadzenie danych kandydata na kierowcę do wersji elektronicznej dzięki czemu wszystkie jednostki organizacyjne (starosta, OSK, WORD) mogą operować danymi bez użycia papieru. 

Profil kandydata na kierowcę - jak uzyskać ? 

Niezbędne dokumenty, które trzeba przedłożyć w Wydziale Komunikacji:

  • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)
  • zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografiiw przypadku posiadania prawa jazdy innej kategorii wymagana jest kopia i wgląd do oryginału
  • orzeczenie lekarskie
  • wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy (powinieneś otrzymać go w urzędzie)
  • pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych/obecność rodzica w Urzędzie w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życiawiza, 
  • karta stałego pobytu w przypadku Obcokrajowców

Profil kandydata na kierowcę - gdzie uzyskać ?

 Po skompletowaniu niezbędnych dokumentów, udajemy się do Wydziału Komunikacji, stosownie do stałego miejsca zameldowania, gdzie składamy w/w. dokumenty. Urząd ma obowiązek wydać dokument PKK w ciągu dwóch dni. W praktyce większość urzędów wystawia dokument od ręki.