Opłaty za egzamin w PORD

 

Opłaty za egzamin państwowy

na prawo jazdy po 19 stycznia 2013 r.

Informujemy ,iż od 19 stycznia 2013 r. obowiązują nowe stawki opłat za przystąpienie do egzaminu państwowego na prawo jazdy.

Zmiany podyktowane są  rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów.

Poniżej  przedstawiamy wysokości opłaty za przeprowadzenie poszczególnych egzaminów na prawo jazdy :

KATEGORIA AM

 EGZAMIN TEORETYCZNY

30 

 EGZAMIN PRAKTYCZNY

140

CAŁY  EGZAMIN 

170

 

KATEGORIA A1

EGZAMIN TEORETYCZNY

30 

 EGZAMIN PRAKTYCZNY

180

 CAŁY  EGZAMIN 

210 

KATEGORIA A2

EGZAMIN TEORETYCZNY

30

 EGZAMIN PRAKTYCZNY

180

 CAŁY  EGZAMIN 

210 

KATEGORIA A

EGZAMIN TEORETYCZNY

30 

 

 EGZAMIN PRAKTYCZNY

180

 CAŁY  EGZAMIN 

210 

KATEGORIA B

EGZAMIN TEORETYCZNY

30 

EGZAMIN PRAKTYCZNY

140

 CAŁY  EGZAMIN 

170