Uwaga ! - Uprzejmie informujemy,iż od października 2017

posiadamy nowy numer konta firmowego. Sprawdź szczegóły >>> KLIK Kontakt


 

Szkolenia dla kierowców zawodowych

 

Schemat działania dla osoby zainteresowanej wykonywaniem zawodu  kierowcy zawodowego :

- odbyć badanie lekarskie i psychologiczne przed szkoleniem;
- ukończyć odpowiedni kurs kwalifikacji ;
- pozytywnie zdać egzamin państwowy ;
- wymienić prawo jazdy / wpis kod 95 rubryka 12 /;
- i co 5 lat uczestniczyć w szkoleniu okresowym, odbyć badania lekarskie i psychologiczne oraz ponownie wymienić prawo jazdy;

Szkolenie kierowców zawodowych
Rodzaj kwalifikacji C,D
Ilość godzin
zajęć teoretycznych
Ilość godzin zajęć 
szkolenia praktycznego
w ruchu drogowym
Ilość godzin zajęć
szkolenia praktycznego
w warunkach specjalnych
Wymagany
wiek
 Wstępna  ( KW ) 260 h/e-learnig      16 h 4h lub symulator 2 h 18 - C; 21-D
Wstępna Przyśpieszona ( KWP ) 130 h/ e-learnig 8h 2h lub symulator 1 h 24- D;21 C;
Wstępna Uzupełniająca ( KU ) 65 h/ e-learnig 5h brak  
Wstępna Uzupełniająca Przyśpieszona ( KWUP ) 32,5 h/ e-learnig 2,5 h brak  
Szkolenie Okresowe 35 h/ e-learnig brak brak  
 • Kwalifikacja wstępna – 260h zajęć teoretycznych, 16h jazdy w ruchu drogowym i 2h jazdy symulatorem w warunkach specjalnych;
 • Wymagany wiek dla kategorii prawa jazdy C - 18 lat  dla kategorii prawa jazdy D - 21 lat.
 • Kwalifikacja wstępna przyspieszona – 130h zajęć teoretycznych, 8h jazdy w ruchu drogowym i 1h jazdy symulatorem w  warunkach specjalnych;
 • Wymagany wiek dla kategorii prawa jazdy C - 21 lat  dla kategorii prawa jazdy D - 24 lat
  Kwalifikacja wstępna uzupełniająca - 65h zajęć teoretycznych, 5h jazdy w ruchu drogowym;
 • Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyśpieszona - 32,5h zajęć teoretycznych, 2,5h jazdy w ruchu drogowym;
 • Po zakończeniu powyższych szkoleń należy przystąpić do egzaminu państwowego ( pierwszy egzamin jest w cenie kursu ) - Egzamin jest przeprowadzany w formie testu jednokrotnego wyboru i składa się z 30 pytań ( czas egzaminu 45 min )  :
 • - test podstawowy składa się z 20 pytań dotyczy tematów z części podstawowej
 • - test specjalistyczny składa się z 10 pytań dotyczy tematów z części specjalistycznej odpowiednio dla uprawnień C, C1,C+E,C1+E lub D, D1, D+E, D1 +E.
 • Wynik powyższego testu jest pozytywny jeżeli uzyska się 16 z 20 pozytywnych odpowiedzi dla testu podstawowego i 5 z 10  pozytywnych odpowiedzi dla testu specjalistycznego.

 

Szkolenia okresowe – 35h zajęć teoretycznych;

Wszystkie szkolenia teoretyczne prowadzone są w formie e-learningowej  - szkolenie rozpoczynamy w każdej chwili !

Szkolenie kierowców zawodowych
Rodzaj kwalifikacji C,D
Oferta cenowa
Wstępna  ( KW ) 4750 zł / 4499 zł
Wstępna Przyśpieszona ( KWP ) 2990 zł / 2450 zł
Wstępna Uzupełniająca ( KU ) 2600 zł / 1400 zł
Wstępna Uzupełniająca Przyśpieszona ( KWUP ) 1900 zł / 700 zł
Szkolenie Okresowe 499 zł / 449 zł

Tabela terminów szkolenia dla kategorii C, C+E, C1, C1+E

Osoby które uzyskały uprawnienia

kat. C,C+E, C1 lub C1+E


(patrz rubryka 10 na rewersie prawa jazdy): 

Termin przejścia szkolenia

okresowego i wymiany prawa jazdy


(uzyskanie wpisu w rubryce 12 prawa jazdy): 

do 31 grudnia 1980 do 10 września 2010
od 1 stycznia 1981 do 31 grudnia 1995 do 10 września 2011
od 1 stycznia 1996 do 31 grudnia 2000 do 10 września 2012
od 1 stycznia 2001 do 31 grudnia 2005 do 10 września 2013
od 1 stycznia 2006 do 10 września 2009 do 10 września 2014

 

Tabela terminów szkolenia dla kategorii D, D+E, D1, D1+E

Osoby które uzyskały uprawnienia

kat. D, D+E, D1 lub D1+E
(patrz rubryka 10 na rewersie prawa jazdy): 

Termin przejścia szkolenia

okresowego i wymiany prawa jazdy
(uzyskanie wpisu w rubryce 12 prawa jazdy): 

do 31 grudnia 1980 do 10 września 2010
od 1 stycznia 1981 do 31 grudnia 1995 do 10 września 2011
od 1 stycznia 1996 do 31 grudnia 2000 do 10 września 2012
od 1 stycznia 2001 do 31 grudnia 2005 do 10 września 2013
od 1 stycznia 2006 do 10 września 2009 do 10 września 2014