.


Uwaga ! - Uprzejmie informujemy,iż od października 2017

posiadamy nowy numer konta firmowego. Sprawdź szczegóły >>> KLIK Kontakt


 

 

Zdjęcie do prawa jazdy powinno być:

kolorowe, aktualne — wykonaj je nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, ostre (bez widocznych pikseli) i posiadać naturalny kontrast, wykonane na jednolitym jasnym tle,w wymiarach: 35×45 mm.

Zdjęcie do prawa jazdy powinno przedstawiać:

wizerunek nie dalej niż do górnej części barków,naturalny kolor skóry,całą głowę,wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice.

 

Na zdjęciu do prawa jazdy :

patrz przed siebie, nie możesz mieć nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami ani innych rzeczy, które mogłyby utrudnić rozpoznanie cię, miej otwarte oczy, nie zasłaniaj ich włosami,

miej naturalny wyraz twarzy i zamknięte usta, twarz powinna zajmować 70-80% zdjęcia, kontur głowy musi być wyraźny (niedopuszczalne są prześwietlenia tła).

Jeśli masz wady wzroku, możesz zrobić fotografię w ciemnych okularach, ale musisz spełnić poniższe warunki:

 • podobne zdjęcie — w okularach — musisz mieć w dokumencie tożsamości,
 • dołącz do wniosku orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku.

Jeśli nosisz nakrycie głowy zgodnie z religią, którą wyznajesz — możesz je mieć na zdjęciu, ale musisz spełnić poniższe warunki:

 • na zdjęciu powinna być widoczna cała twarz,
 • podobne zdjęcie — z nakryciem głowy — musisz mieć w dokumencie tożsamości,
 • dołącz do wniosku zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Polsce.

Zdjęcie w pliku

Do wniosku możesz dołączyć zdjęcie, które zapiszesz na zewnętrznym nośniku danych. Zwróć uwagę, że plik powinien spełniać poniższe warunki:

 • format JPEG z nagłówkiem EXIF w wersji 2.1 lub nowszej. W nagłówku EXIF zamieść:
  • datę wykonania,
  • nazwę i dane adresowe zakładu fotograficznego, w którym zostało wykonane zdjęcie,
 • kolorystyka skanowania: sRGB,
 • głębia kolorów: 24 bity,
 • rozdzielczość zdjęcia: 480×615 pikseli,
 • plik nie może być większy niż 100 KB,
 • jakość kompresji nie mniejsza niż 80/100 (lub wyłącz opcję kompresji skanowania).

Na skróty - wybierz kurs prawa jazdy lub szkolenie, które Cię interesuje :